webinar register page

Webinar banner
Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar Serisi
Yarıiletken Tümdevre Teknolojisi ve Yaşantımızdaki Önemi

Konuşmacılar:

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırmacı Melik Yazıcı

Apr 20, 2021 08:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sabanci University.