webinar register page

Webinar banner
Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar Serisi
Sağlık ve Biyoloji için Yapay Öğrenme

Konuşmacı:

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Öznur Taştan

Mar 23, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sabanci University.