webinar register page

Webinar banner
Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar Serisi
Kuantum Bilgisayarlar Sonrasında Siber Güvenlik

Konuşmacılar:

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Erdinç Öztürk

Feb 25, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sabanci University.